מהרו להזמין עוד היום בטלפון: 
052-3261911  (גם בשבת)